Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/5.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.png/Slider_images/1.png

Ahad, 21 Mei 2023 - “NOMBORKU – 1 WEEK BID” MELALUI TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBE


Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin memaklumkan orang ramai bahawa Tawaran Tertutup bagi Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBE akan dibukakan melalui 1-Week Bid di dalam Perkhidmatan NomborKu mulai 22 Mei 2023 bersamaan 02 Zulkaedah 1444.

Khamis, 18 Mei 2023 - KEPUTUSAN TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN (TPK) TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBEJabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keputusan Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBE melalui Click-and-Bid akan diumumkan melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn pada hari Jumaat, 19 Mei 2023.​

Hari Isnin, 1 Mei 2023 - "NOMBORKU – CLICK AND BID” MELALUI TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBE


​​Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin memaklumkan orang ramai bahawa Tawaran Tertutup bagi Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBE akan dibukakan melalui NomborKu: Click-and-Bid mulai hari Isnin, 1 Mei 2023.

Rabu, 5 April 2023 - PENGEMASKINIAN PERMOHONAN MEMBAHARUI PERMIT KENDERAAN KOMERSIL DAN PENGANGKUTAN AWAM


​Dalam usaha untuk mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) sukacita memaklumkan orang ramai khususnya kepada syarikat-syarikat pengangkutan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam mengenai pengemaskinian terkini ke atas permohonan membaharui Permit Kenderaan Komersil dan Pengangkutan Awam.

PENYELENGGARAAN KENDERAAN & KESELAMATAN JALAN RAYA