Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/PTS Survey 2024 Slider Image Website.png/Slider_images/5.jpg/Slider_images/2.png

Isnin, 5 Syawal 1445 / 15 April 2024 – KEPUTUSAN TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN (TPK) TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBG MELALUI 1-WEEK BID


​Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keputusan Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBG melalui Click-and-Bid akan diumumkan melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn pada hari Selasa, 16 April 2024.

Hari Ahad, 20 Ramadhan 1445 / 31 Mac 2024 - “NOMBORKU – 1 WEEK BID” BAGI TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBG


Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Tawaran Tertutup bagi Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBG akan dibukakan melalui NomborKu: 1-Week Bid mulai hari Isnin, 01 April 2024.

Hari Sabtu, 30 Mac 2024 – KEPUTUSAN TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN (TPK) TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBG


​Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keputusan Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBG melalui Click-and-Bid akan diumumkan melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn pada hari Ahad, 31 Mac 2024.

Hari Rabu, 13 Mac 2024 - "NOMBORKU - CLICK AND BID" MELALUI TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI TIGA (3) DAN EMPAT (4) ANGKA SIRI BBG


Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) ingin memaklumkan orang ramai bahawa Tawaran Tertutup bagi Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi tiga (3) dan empat (4) angka Siri BBG akan dibukakan melalui NomborKu: Click-and-Bid mulai hari Khamis, 14 Mac 2024.

PENYELENGGARAAN KENDERAAN & KESELAMATAN JALAN RAYA

 

Forms.jpg 

Forms.jpgForms.jpg 

​ Forms.jpg

Forms.jpg 

 

​​​