Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHome

NomborKu


NomborKu adalah perkhidmatan laman info yang memaparkan senarai nombor-nombor pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui Tawaran Terbuka.

KETERANGAN


Status Nombor:
1. Registered (Berdaftar):
Nombor yang telah didaftarkan dan masih dilesenkan.

Number already registered and actively licensed.


2. Registered and Retained (Digantung & disimpan):
Nombor yang didaftarkan sebelum ini, kemudiannya digantung dan disimpan oleh Pemilik dengan bayaran penahanan.

Number was previously registered. Currently, held by owner.


3. Awarded (Tawaran Berjaya):
Nombor telahpun diberikan kepada Penender Berjaya melalui Tawaran Tertutup atau Tawaran Terbuka.

Number already awarded to tenderer through Close or Open Tender process.


4. Paid and Retained (Dibayar dan disimpan):
Nombor telah dibayar oleh Penender Berjaya tetapi belum didaftarkan dan disimpan.

Number awarded to tenderer through Close or Open Tender Process, paid but not yet registered by owner.


PERHATIAN


Ingin Memohon?


1. Bagi nombor yang dipaparkan dipetak sistem Nomborku di atas, bolehlah berkunjunglah ke Ibu Pejabat JPD atau Cawangan JPD Kuala Belait semasa waktu kaunter beroperasi untuk membuat permohonan dan pembayaran terus secarai tunai, kad debit atau kad kredit. Borang Permohonan NomborKu boleh didapati di cawangan JPD tersebut di atas atau di laman sesawang JPD.

Tempoh pendaftaran


Nombor yang telah dibayar hendaklah didaftarkan ke atas kenderaan dalam tempoh 30 hari.


Ingin Melanjutkan Tempoh Pendaftaran


Pemohon boleh melanjutkan tempoh pendaftaran dari 30 hari menjadi 3 tahun dengan membuat pembayaran yuran penahanan (holding fee) sebanyak $60.00.