Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

KEPUTUSAN TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI SIRI BBC 100 – BBC 3000

​Sabtu, 5 Rabiulawal 1444 / 1 Oktober 2022 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa keputusan Tawaran Tertutup Tanda Pengenalan Kenderaan (TPK) bagi siri BBC 100 – BBC 3000 akan diumumkan melalui laman sesawang JPD di www. jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. 


Sukacita dimaklumkan semua penender yang telah mengikuti Tawaran Tertutup TPK samada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima emel mengenai keputusan tawaran tersebut melalui emel yang telah didaftarkan ke Jabatan ini. 


Penender yang berjaya adalah dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan seperti berikut:

 • Penender yang berjaya adalah dikehendaki menjelaskan keseluruhan harga tawaran dan mendaftarkan TPK di atas nama penender sendiri tidak lewat satu (1) bulan dari tarikh Surat Berjaya dikeluarkan
  • Pembayaran bolehlah dibuat secara dalam talian menggunakan kad pembayaran (Debit/kredit) atau melalui mana-mana cawangan JPD di semua daerah. 
  • Jika penender gagal untuk melunaskan pembayaran dalam tempoh (1) bulan dari tarikh Surat Berjaya dikeluarkan, tawaran TPK penender adalah dibatalkan.
 • Permohonan untuk melanjutkan tempoh kebenaran mendaftar TPK bolehlah dipohonkan setelah bayaran penuh dijelaskan dan dihadapkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh Surat Tawaran Berjaya dikeluarkan (seperti di perenggan i). Jumlah bayaran bagi melanjutkan tempoh mendaftar (holding fee) TPK adalah sebanyak $60.00 bagi tempoh tiga (3) tahun
  • Penender yang telah membuat pembayaran TPK akan menerima emel mengenai pelanjutan tempoh pendaftaran TPK yang mana pembayaran mengenainya boleh dilakukan secara dalam talian atau sebaliknya melalui Cawangan Ibu Pejabat JPD, Gadong dan Cawangan JPD Daerah Belait
  • Selepas tempoh tiga (3) tahun, sekiranya pemohon belum mendaftarkan TPK dan berhasrat untuk menyimpan TPK bolehlah mengulangi pembayaran penahanan TPK (holding fee) sebanyak BND$60.00 bagi melanjutkan tempoh kebenaran mendaftar TPK bagi tempoh tiga (3) tahun lagi sehingga TPK berkenaan didaftarkan; 
 • Serah TPK hanya boleh dilaksanakan selepas 12 bulan dari tarikh Surat Berjaya dikeluarkan dan dikenakan bayaran perkhidmatan BND$5.00 sahaja; dan 
 • Penender yang gagal untuk membayar harga tawaran TPK yang ditawarkan akan disenaraihitamkan dari menyertai tawaran tertutup bagi tempoh satu (1) tahun dan TPK berkenaan akan ditawarkan semula. 

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) sukacita ingin mengucapkan tahniah kepada penender-penender yang berjaya dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penender diatas kerjasama dan sokongan yang diberikan. 


Bagi sebarang pertanyaan, orang ramai bolehlah menghubungi JPD semasa waktu pejabat melalui WhatsApp +6737181641 atau melalui emel info_ltd@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn.


-TAMAT - 


Disediakan oleh 

Jabatan Pengangkutan Darat, 

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 

Attachments